Om SMD

DEN SJÄLVKLARA LOGISTIKPARTNERN

Vi är den naturliga länken mellan tillverkare och svensk handel genom vår distribution av tobak & tobaksrelaterade produkter. Som ett komplement till tobaken agerar vi även som grossist för andra snabbrörliga konsumentvaror.
Vårt överlägsna distributionsnät - med säkerhet, kvalitet och hållbarhet som ledord - når 10.000 kunder i Sverige och Norge med korta ledtider. Vi agerar i alla led som en ansvarsfull partner gentemot uppdragsgivare, leverantörer, kunder, myndigheter och andra intressenter där vi delar expertis och erfarenhet för att utveckla vår gemensamma affär.

Läs våra försäljningsvillkor här.