VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER!

FRÅN OCH MED DEN 20 MAJ ÄR DET STOPP FÖR ALL FÖRSÄLJNING AV CIGARETTER OCH RULLTOBAK MED KARAKTERISTISK SMAK

I Tobaksproduktsdirektivet, som trädde i kraft 2016, finns övergångsbestämmelser som under
viss begränsad tid tillåter försäljning av cigaretter och rulltobak med karakteristisk smak såsom
exempelvis mentol.

Från och med den 20 maj 2020 upphör emellertid dessa övergångsbestämmelser att gälla, vilket
innebär att från och med detta datum är samtliga smaksatta tobaksprodukter inom kategorierna
cigaretter och rulltobak otillåtna inom EU.

Förbudet gäller även så kallade kapslar, filter och papper, vilka således inte heller får vara
smaksatta från den 20 maj 2020.

Mot bakgrund av detta vill SMD uppmana er att planera era inköp omsorgsfullt och vid
behov löpande justera lagret av de produkter som kommer att omfattas av förbudet. Nedan finns en förteckning över aktuella produkter som således kommer att vara förbjudna att sälja till konsument från och med den 20 maj 2020.

Vid frågor eller funderingar kring ovanstående är ni välkomna att kontakta vår kundtjänst på
telefon 08-764 20 10 eller via e-post kundtjanst@smdlogistics.se.
 

Artikelnummer Benämning Tillverkare
30195 Blend Turkos  JTI
30199 Blend Turkos Vit  JTI
40247 Camel Breeze White  JTI
40249 Camel Breeze  JTI
40250 Camel Activate (med mentolkapsel)  JTI
40251 Camel Activate White (med mentolkapsel)  JTI
34065 Chesterfield Green  PM
30154 Level Green  JTI
30288 Level Green 100s  JTI
34197 Lucky Strike Cold  BAT
34040 L&M Forward  PM
34041 L&M Double Forward  PM
44047 L&M Green Label  PM
34050 Marlboro Fine Beyond  PM
34062 Marlboro Double Black  PM
34066 Marlboro Green  PM
34068 Marlboro Beyond Blue  PM
34071 Marlboro Ice Blast  PM
34072 Marlboro Touch  PM
44839 Pall Mall Green  BAT
34844 Pall Mall Storm  BAT
34845 Pall Mall Arctic  BAT
44876 Pall Mall Green 100s  BAT
30187 Prince Green Plus  BAT
30169 Right Green  JTI
30174 Right Green 100s  JTI
34256 Vogue Verte  BAT
40238 Winston Green 100s  JTI
40268 Winston Green  JTI