Ny momssats

Livsmedelsverket har den 18 februari publicerat ett ställningstagande angående ”snusliknande produkter utan tobak”, där det fastställs att tobaksfria produkter, som är avsedda att användas på samma sätt som snus, inte ska anses utgöra livsmedel.

Uppfattningen är att dessa produkter inte ska ses som livsmedel, eftersom produkten inte är avsedd att stoppas i munnen för att förtäras. Detta innebär att Livsmedelverket därmed ändrat sin uppfattning beträffande tobak- och nikotinfria snusliknande produkter, som tidigare hanterats som livsmedel.

Baserat på Livsmedelsverkets ställningstagande har Skatteverket nu meddelat att mervärdesskatt (moms) därför ska tas ut med 25 procent för sådana tobak- och nikotinfria snusliknande produkter (och inte 12 procent som idag).

Se berörda produkter här.

Den nya momssatsen gäller för redovisningsperioder efter 2019-07-01.