Ny tobakslag från och med den 1 juli 2019

VAD INNEBÄR DEN NYA TOBAKSLAGEN SOM TRÄDDE I KRAFT DEN 1 JULI?


OBS! Den nya tobakslagen och dess innebörd ska inte förväxlas med det EU-direktiv som trädde i kraft den 20 maj 2019 och som reglerar spårbarhet och märkning av tobaksprodukter.


Den nya tobakslagen som trädde i kraft den 1 juli 2019 innebär bl.a.:
• Ni måste till kommunen ansöka om tillstånd för att få köpa och sälja tobak. Endast de som har tillstånd får köpa och sälja tobaksvaror.
• En detaljhandlare som anmält försäljning av tobaksvaror före den 1 juli 2019 (dvs. innan de nya reglerna började gälla) får fortsätta försäljningen om man senast den 1 nov 2019 ansöker om försäljningstillstånd. Försäljningen får då fortsätta i avvaktan på kommunens beslut.
• Kommunerna har rätt att ta ut en avgift för tillståndet. Varje kommun beslutar själva om storlek på denna avgift.
• Ingen distributör har rätt att leverera tobaksprodukter till någon som inte följer den nya tobakslagen och har tillstånd enligt ovan.


VÄNTA INTE MED ATT SÖKA TILLSTÅND HOS ER KOMMUN, UTAN GÖR DET REDAN NU.
SÅ FORT NI FÅR TILLSTÅNDET SKALL NI SKICKA EN KOPIA PÅ TILLSTÅNDET TILL OSS. I ANNAT FALL RISKERAR ERA LEVERANSER FRÅN OSS ATT STOPPAS.

Maila kopian till: kundreg@smdlogistics.se
Ni kan även skicka den per post:

SMD Logistics AB
Box 2071
196 02 Kungsängen

Ni kan läsa mer om den nya tobakslagen på Folkhälsomyndighetens hemsida:
www.folkhalsomyndigheten.se/ Sök på nya tobakslagen