Viktig information till samtliga våra kunder

Nya EU-regler för hantering av tobak


Den 20 maj 2019 införs inom EU nya regler för spårbarhet och säkerhetsmärkning av tobak som i ett första steg omfattar varuslagen cigaretter och rulltobak. För övriga tobaksprodukter som bl.a. snus och piptobak införs de nya reglerna först den 20 maj 2024.
Syftet med det nya regelverket är att minska den illegala handeln med tobak. Det innebär att samtliga förpackningsenheter för tobak som tillverkas kommer att få en unik märkning som säkerställer att spårning ska kunna ske från tillverkare fram till butik/första försäljningsställe via en databas som täcker hela EU.
Butiker som säljer tobak till konsumenter kommer därför hos myndighet eller av myndighet utsett företag att behöva ansöka om två typer av ID-nummer:
1. ID-nummer för ekonomisk aktör som fångar upp ägarskap av butik, organisationsnummer m.m.
2. Anläggnings-ID som är kopplat till butikens fysiska placering/adress.
Dessa ID-nummer kommer att användas för att identifiera er butik mot EU:s spårbarhetsdatabas som i sin tur har i uppdrag att ha kontroll på varje konsumentförpackning (ask/ficka) som levererats till just er butik.
Vi återkommer senare med mer information om hur ansökan om ID-nummer enligt ovan ska gå till eftersom utfärdare för dessa ännu inte är utsedd av myndigheterna.

 

Viktig information till er som bedriver grossistverksamhet


Alla aktörer som bedriver grossistverksamhet, d.v.s. säljer/distribuerar tobak vidare till andra butiker, kommer utöver vad som beskrivits på föregående sida att påverkas av följande aktiviteter och rapportering till ansvarig myndighets databas:
1. Vid mottagande av tobaksvaror ska ni skicka information till databasen om vilka kollinummer ni mottagit.
2. När ni plockar en order till annan butik måste ni rapportera samtliga förpackningars unika ID-nummer till databasen. Om ni sedan packar varorna i en kartong (kolli) ska ni även förse det kollit med ett unikt ID-nummer samt rapportera detta till databasen. Vidare ska ni separat till databasen skicka information om vilka unika kollinummer som faktureras till respektive butik samt när betalning sker från butikerna. Denna beskrivning gäller om butiker hämtar varorna hos er.
3. Om ni, istället för som i punkt 2 låter butikerna hämta varorna, även ombesörjer transport ut till butik så måste ni innan leverans sker skicka information till databasen med information om mottagande butik, vilka ID-nummer per kolli respektive butik ska ha samt vilken bil som används för transporten.

Ni som bedriver grossistverksamhet av tobak bör gå in på EU:s hemsida för att säkerställa att ni vet vad som gäller fr.o.m. den 20 maj 2019.
Länk till EU:s hemsida för spårbarhet och säkerhetsmärkning (öppnas i ny flik)
Länk till svensk översättning av direktivet (68 sidor av krav, öppnas i ny flik)