Kan jag ändra på en order som jag har lagt?

Ja, under förutsättning att det finns en pennsymbol ("redigera") till höger om aktuell order i orderhistoriken.